Leksykon PRL

Występował w wersji stacjonarnej, zawieszonej na ścianach budynków, oraz obwoźnej, umocowanej do samochodów lub dumnie powiewając na nieboskłonie. Po referacie Chruszczowa odcięto mu jedną czwartą spośród jego składowych - Stalin