Leksykon PRL

RWPG powstała z inicjatywy Józefa Stalina w 1949 roku jako odpowiedź na Plan Marshalla. Środkiem płatniczym w RWPG był rubel transferowy. Dodatkowo Moskwa dokonała swoistego podziału gospodarek pod względem ich wytwórczości.