Leksykon PRL

Stosunek władzy do religii zamykał się w sformułowaniu Marksa, że jest ona niczym „opium dla ludu”. W praktyce wielu duchownych zapłaciło życiem za swoją działalność.