Leksykon PRL

W realizację planu włożono ogromny wysiłek społeczny. Dlaczego, zamiast się powieść, zaowocował strajkiem robotniczym w 1956 roku?