Leksykon PRL

Czym jest klasa społeczna i co determinuje jej istnienie? W PRL budować chciano społeczeństwo bezklasowe. Nie przewidziano ubocznego skutku tego procesu - rozwoju tzw. „czerwonej burżuazji”.