Leksykon PRL

Państwa socjalistyczne kierowały się socjalistycznymi zasadami rządzenia, te zaś oparte były na prostej regule realizowania nakazów z Moskwy. Dopiero rok 1989 sprawił, że centralne zarządzanie ustąpiło miejsca lokalnym nowo narodzonym demokrac