Leksykon PRL

Odcinek poświęcony ks. Jerzemu Popiełuszce, zamordowanego na rozkaz władz 19.10.1084 roku.