Leksykon PRL

Wyścig Pokoju zagościł na drogach bratnich krajów w 1948 roku. Chodziło w nim o sport, ale również propagandowy sukces polityczny. W miarę, jak wygasał społeczny entuzjazm dla systemu, w cień odeszła też rywalizacja wyścigu.