Leksykon PRL

Padły na nim słowa, które zniweczyły wysiłki organizatora zjazdu, Jerzego Borejszy. Fadiejew wygłosił referat: „gdyby szakale mogły się nauczyć pisać na maszynie, gdyby hieny umiały władać piórem, to co by tworzyły przypominałoby