Leksykon PRL

Przeszłość na służbie PRL-u, czyli białe plamy oraz wersje historii, które trzeba było stworzyć dla dobra funkcjonowania systemu.