Leksykon PRL

O tym, co władze PRL-u uznawały za element wrogi systemowi i w jaki sposób przymiotnik „antysocjalistyczny” łamał ludziom kariery, ograniczał dostęp do literatury i sztuki, ujednolicał życie społeczne.