Leksykon PRL

Projekt Manhattan prowadzony podczas II wojny światowej zakończył się sukcesem. Dwie bomby atomowe zrzucono nad Japonią. Temat atomowego zagrożenia odżył szczególnie w PRL-u, gdy to wykorzystywany był jako kolejny element moralnie potępiający Stany Zjednoczone.