Legendy rocka

Protest song to utwór z nurtu muzyki zaangażowanej, który jest manifestem skierowanym przeciw jakiemuś zjawisku społecznemu lub politycznemu, np. wojnie lub ubóstwu.