Legendy rocka

Muzyka folkowa w międzynarodowym wydaniu wyrasta z tradycji opowieści przekazywanych z ust do ust. W tym nurcie muzycznym na pierwszy plan wysunęli się wykonawcy i aktywiści o lewicowych poglądach, traktujący tradycyjne pieśni jako własność zwykłych ludzi. Była to muzyka opowiadająca o konfliktach klasowych i dążeniu do bardziej egalitarnego społeczeństwa. Folkowi pieśniarze chcieli uczynić tę ziemię swoją ziemią.