Legendy Europy

Dla starożytnych Greków umrzeć nie oznaczało przestać oddychać, tylko nie widzieć światła. Peloponez to kolebka trzech wielkich idei: igrzysk olimpijskich, niepodległości oraz mitu arkadyjskiego.