Las bliżej nas

W Polsce żyje około 2 tysięcy wilków. Te drapieżniki pojawiły się ostatnio w lasach województwa warmińsko-mazurskiego. Czy to powód do niepokoju? – wątpliwości wyjaśnia Adam Gełdon z Nadleśnictwa Spychowo. W programie także wizyta w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Napromku (Nadleśnictwo Olsztynek), gdzie po różnych
perypetiach życiowych, zwierzęta dochodzą do sprawności fizycznej i skąd wypuszczane są do swojego naturalnego środowiska.