La La Poland

Dyrektor zwołała nadzwyczajne nocne zebranie rady pedagogicznej – mówi, że musi wygrać opcja starosty, co wymaga cudu nad urną. Co przyniesie kolejny dzień pani Irence, kobiecie nieasertywnej? Jak przebiegną imieniny pana Karola? Tym raz