kulturalni.pl

W programie między innymi rozmowa z: Anną Jurksztowicz z okazji 35-lecia pracy artystycznej i wydania płyty „Jestem taka sama”, Małgorzatą Potocką − dyrektorką Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu z okazji XIV Międzyn