kulturalni.pl

W programie rozmowy z między innymi: wokalistką Anitą Lipnicką, Łukaszem Rondundą – kuratorem wystawy „Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Elizą Czapską, dyrektorką Muzeum Władysława Broniewskiego.