kulturalni.pl

W programie rozmowy między innymi z Kamą Wróbel, dyrektor artystyczną domu dla Kultury OP ENHEIM, Wiolą Samborską, dyrektorka Biura Promocji i Turystyki oraz Natalią Romaszkan ze Strefy Kultury.