kulturalni.pl

Trwają obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum od kulis. Dariusz Olszewski, Marcin Niewęgłowski, Jerzy Skrzypczyk i Arkadiusz Wiśniewski opowiadają o 50-leciu Czerwonych Gitar. „Wschó