kulturalni.pl

– Mieliśmy pełne zaufanie rodziny profesora, jego współpracowników. Wszyscy w tym uczestniczyli czynnie. Założenie było takie, że nie tworzymy pomnika, nie jesteśmy na klęczniku w stosunku do profesora, a pokażemy go z każdą możli