kulturalni.pl

W programie między innymi: rozmowa z Marią Pomianowską na temat 10. edycji festiwalu Skrzyżowanie Kultur i Piotrem Wilkoszem kuratorem wystawy „Legiony Polskie 1914 - 1918”, którą można oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie.