kulturalni.pl

Jak w Polsce dba się o niematerialne dziedzictwo narodowe? Wdrożona niedawno konwencja UNESCO pozwala na stworzenie w każdym kraju specjalnej listy dziedzictwa kulturowego. – Po raz pierwszy w tym roku dokonaliśmy takiego wpisu na listę krajową