kulturalni.pl

Osiem znajdujących się w naszym kraju drewnianych cerkwi zostało wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. O tym wydarzeniu rozmawiamy z ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim. Mówimy też o Przystanku Woodstock, plenerowej scenie Teatr