kulturalni.pl

Osiem znajdujących się w naszym kraju drewnianych cerkwi zostało wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. O tym wydarzeniu rozmawiamy z ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim.
Mówimy też o Przystanku Woodstock, plenerowej scenie Teatru Polonia i Och-Teatru, projekcie Art Food, Off Festivalu, projekcie Polona realizowanym przez Bibliotekę Narodową. Naszym muzycznym gościem jest duet Lilly Hates Roses.