kulturalni.pl

Adam Malecki poprzez łącza internetowe rozmawia z prof. Normanem Davisem o polskich rocznicach przypadających w sierpniu i we wrześniu, a także z Andrzejem i Jerzym Zielińskimi o 55-leciu zespołu Skaldowie. Anna Karna pyta o muzykę góralską i