Kultura życia. Kwestie bioetyki

Od starożytności człowieka zawsze pociągała siła. Fascynowały go zdrowie i wigor, który oddawał hołd. Najsilniejsi panowali nad całą resztą – biednymi, małymi, pokonanymi, niewolnikami. W Grecji Platon opisuje pewnego fanatyka – zwolennika prawa silniejszego. W rozmowie ze słabymi, którzy próbują się bronić iluzorycznymi prawami o równości. Darwin w XIX wieku tworzy teorię przetrwania najsilniejszych osobników…