Kultura głupcze

Dlaczego żałoba narodowa zamiast łączyć, dzieli Polaków? Po tragedii 10 kwietnia i przeżyciach z nią zwianych rozgorzała dyskusja na temat miejsca religii w polityce i życiu publicznym. Wewnętrzne antagonizmy społeczne powstałe na tym tle
sa obecnie jednym gorętszych tematów. Wydarzenia te nie pozostały bez echa również w świecie sztuki.
Czy miejsce symboli religijnych jest tylko w kościele? Jakie sa granice wolności w sztuce? Na te pytania odpowiadać będa zaproszeni do studia goście: Jacek Żakowski, Tomasz Terlikowski, Katarzyna Szustow i ks. Wiesław Niewęgłowski