Kultura głupcze

Dlaczego żałoba narodowa zamiast łączyć, dzieli Polaków? Po tragedii 10 kwietnia i przeżyciach z nią zwianych rozgorzała dyskusja na temat miejsca religii w polityce i życiu publicznym. Wewnętrzne antagonizmy społeczne powstałe na tym tle sa o