Kultura głupcze

Tematyka religijna wraca w kolejnych pracach artystów. Katarzyna Kozyra szuka Jezusa w swoim filmowym „Projekcie Jerozolimskim”, Jezus jest kobietą w nowym spektaklu Michała Zadary. O miejsce Jezusa pyta w swoich pracach także Maur