Kultura głupcze

Czy istnieje coś takiego, jak „kultura homoseksualna”? Jeśli tak, to czy należy ona już do głównego nurtu kultury? Czy w Polsce w ogóle kiedykolwiek do niego trafi? Odcinek poświęcony sztuce mniejszości seksualnych. Gośćmi K