Kultura głupcze

"Kultura, głupcze" to nowy co tygodniowy magazyn kulturalno - społeczny.
Gospodarzem programu jest Kamil Dąbrowa, który moderuje rozmowę w studio, wśród stałej ekipy programu będą komentatorzy wydarzeń i zjawisk w kulturze pozostający w światopoglądowym konflikcie.
Do studia zaproszony zostanie również ekspert (analityk, krytyk, medioznawca, antropolog, psycholog, socjolog, teatrolog, kulturoznawca, historyk sztuki itp) i oczywiście artysta.
W każdym wydaniu poruszone zostaną trzy tematy. Omówienie każdego z nich poprzedzi felieton o wydarzeniu, zjawisku.