Kultura głupcze

Refleksja nad polską tożsamością. Wielu Polaków nie przyznaje się do wiejskich korzeni. Z czego to wynika? Jaką pozycję chłop zajmował w historii kraju? W jaki sposób współczesna sztuka – muzyka , teatr – korzysta z chłopskich tradycji i przyczynia się do kształtowania bądź odwrócenia chłopskiego wzierunku?Gośćmi w programie są: Dorota Wodecka, Maciej Szajkowski, Andrzej Bieńkowski, Arkadiusz Pacholski, Ewa Chomicka