Kultura głupcze


"Kultura, głupcze!" - cotygodniowy magazyn kulturalno - społeczny, którego gospodarzem
jest Kamil Dąbrowa. Wśród stałej ekipy programu będą komentatorzy wydarzeń i zjawisk
w kulturze pozostający w światopoglądowym konflikcie. Do studia zaproszony zostanie
również ekspert (analityk, krytyk, medioznawca, antropolog, psycholog, socjolog, teatrolog,
kulturoznawca, historyk sztuki itp) i oczywiście artysta.
W każdym wydaniu programu są poruszane trzy tematy. Omówienie każdego z nich
poprzedzi felieton.