Kultura głupcze

Do czego są w stanie posunąć się specjaliści od marketingu politycznego? Czy PR polityczny ma swoje granice? Nie chodzi tylko o to, że wyborcy są oszukiwani. Problemem jest utrata zaufania do polityków oraz to, że politycy ulegający wpływom so