Kuchnia z Okrasą

Karol Okrasa wyrusza do Sierpca, gdzie w miejscowym skansenie działa oryginalna osiemnastowieczna karczma. W jej wnętrzu nakręcono wiele historycznych filmów fabularnych, takich jak „Ogniem i mieczem” czy „Pan Tadeusz”.