Kuchnia z Okrasą

 gdzie znajduje się największy w Europie chroniony obszar bagienny. Oprócz wielu gatunków żyjących nad wodami rzadkich ptaków, w samej Biebrzy występuje dużo gatunków ryb, które przez wieki stanowiły pożywienie osiadłych nad Biebrzą mieszkańców.
Odwiedzimy Goniądz i na pomoście nad Biebrzą wraz z szefem kuchni miejscowej karczmy panem Piotrem Topczewskim przyrządzimy dwa dania z biebrzańskich ryb: biebrzańskie gałki rybne w rosole z warzywami i biebrzańskie ryby w zalewie korzenno–warzywnej.