Kuchnia z Okrasą

 gdzie znajduje się największy w Europie chroniony obszar bagienny. Oprócz wielu gatunków żyjących nad wodami rzadkich ptaków, w samej Biebrzy występuje dużo gatunków ryb, które przez wieki stanowiły pożywienie