Kuchnia z Okrasą

Położenie geograficzne, klimat i warunki naturalne naszego kraju sprzyjają jabłkom do tego stopnia, że te, które pochodzą z Polski są znacznie lepsze niż import z południa.