Kuchnia Polskich Żydów

Szawuot nazywane również świętem żniw i plonów było pierwotnie obchodzone przez rolników. Do dziś żywe są tradycje nawiązujące do jego pierwotnego znaczenia. Głównym składnikiem potraw przygotowywanych na Szawuot jest mlek