Kuchnia Polskich Żydów

Program to ciekawa opowieść o 800 latach sąsiedztwa i wzajemnych relacji Polaków i Żydów. Łukasz Modelski przybliża historię kuchni żydowskiej, a także pokazuje, jak kształtowała się tradycja kuchni polskich Żydów, jak mieszały się smaki polskich potraw i jak pod wpływem judaistycznych zasad tworzyły nową jakość. Dzięki programowi widzowie dowiedzą się ile potraw żydowskich zostało włączonych do kuchni polskiej do kanonu „smaków z dzieciństwa”.

Kuchnia i związane z nią tradycje to odbicie wspólnych losów dwóch narodów żyjących w sąsiedztwie przez osiem wieków. Każdy odcinek jest opowieścią o innym historycznym okresie wzajemnych relacji – od Kazimierza Wielkiego po wiek XIX. To także historia żydowskich świąt, które przez wieki były Ważnymi punktami w polskim kalendarzu. Pascha, Rosz haszana, Szabat, Chanuka, Sukkot, to tradycje i biblijne korzenie wspólne dla judaizmu i chrześcijaństwa.