Kuchnia Jagiellonów

Przenosimy się do Imperium Osmańskiego. Aleksander Jagiellończyk z Moskwą wojował we wsparciu Karaimów. Lud to niezwykle ułożony i dzielny. Wojowie karaimscy obecni byli w gwardii przybocznej księcia Witolda, który osadził ich w Trokach