Kuchnia Jagiellonów

Królewiczowie i królewny. Jagiellonowie są u szczytu dynastycznej potęgi. Synowie kolejnego pokolenia Jagiellonów zasiadają na tronach Europy, a córki wychodzą za mąż za najlepsze w Europie partie. Jak teraz ugotować coś,