Kuchnia Jagiellonów

Oddalamy się od Władysława Jagiełły i Jadwigi Andegaweńskiej i idziemy do jego synów. Historia ognia i wody. Według Długosza historia moralna, no bo też mamy dwa przeciwieństwa: Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka. Dziś dania na