Kuchnia Jagiellonów

Dotychczas zajmowaliśmy się tym, co w czasach Jagiellonów jadało się na dworze. Dziś będzie demokratycznie i ekumenicznie. Demokratycznie, bo to, co jadali na śniadanie ubodzy, jadali również na śniadanie królowie. Ekumenicznie,