Którędy po sztukę

Monumentalna scena Zwiastowania, autorstwa Mistrza Jerzego działającego w Krakowie na początku XVI stulecia, stanowiła część centralną tryptyku przeznaczonego do kolegiaty Św. Michała na Wzgórzu Wawelskim. Fundatorem a zarazem zleceniodawcą dzieła wykonanego w latach 1517-18 był kanonik Jakub Monopedes zwany Jakobellusem. Obraz pozostawał na Wawelu do czasu jego odkrycia w ruinach kolegiaty dokonanego w 1803 roku przez księżną Izabelę Czartoryską. Krakowskie Zwiastowanie należy do najciekawszych przykładów malarstwa przełomu epok – średniowiecza i nowożytności – łącząc cechy malarstwa gotyckiego i nowego renesansowego języka.