Którędy po sztukę

Jerzy Bereś – rzeźbiarz, performer zaangażowany w sprawy kulturowe i polityczne. Tworzył symboliczne rzeźby, które charakteryzowała prostota formy i funkcjonalna konstrukcja. Używał naturalnych surowców: drewna, sznurów konopnych, płótna workowego. „Wózek Romantyczny” był kluczowym rekwizytem „Manifestacji romantycznej”, która miała być dialogiem z polskim romantyzmem. Pomysł przeprowadzenia akcji powstał roku 1975, lecz z względów politycznych nie doszedł do skutku. Manifestacja odbyła się na Rynku Głównym w Krakowie dopiero w 1981 roku. Dokumentacja tego działania prezentowana jest razem z drewnianą rzeźbą w Muzeum Narodowym w Krakowie.