Którędy po sztukę

Maria Jarema to jedna z najciekawszych polskich artystek XX wieku, która mimo obowiązującej doktryny socrealistycznej, nigdy nie zrezygnowała z tworzenia abstrakcji. O jej rzeźbie „Taniec”, powstałej w latach 50. ubiegłego wieku, o