Którędy po sztukę

Tadeusz Kantor był malarzem, reżyserem, twórcą autorskiego teatru Cricot 2, rysownikiem, scenografem, autorem happeningów, teoretykiem sztuki, jedną z najbardziej charyzmatycznych osobowości w polskiej sztuce w drugiej połowy XX wieku.