Którędy po sztukę

Jan Lebenstein był malarzem, rysownikiem i grafikiem. Stworzył bardzo osobistą, opartą na uproszczonym modelunku oraz deformacji, nasyconą lękami egzystencjalnymi formułę malarstwa figuratywnego. Zafascynowany starożytnymi mitologiami i Biblią budował pełne niepokoju opowieści o złożoności ludzkiej egzystencji, zwracając uwagę na zmysłową i zwierzęcą naturę człowieka. Jego zazwyczaj monochromatyczne, czasami ożywione mocnym akcentem kolorystycznym kompozycje malarskie pełne są wyrafinowanych efektów strukturalnych. Tak jest też w „Lekcji zoologii” z 1972 roku.