Którędy po sztukę

Jan Lebenstein był malarzem, rysownikiem i grafikiem. Stworzył bardzo osobistą, opartą na uproszczonym modelunku oraz deformacji, nasyconą lękami egzystencjalnymi formułę malarstwa figuratywnego. Zafascynowany starożytnymi mitologiami i Biblią budowa