Którędy po sztukę

Joanna Rajkowska jest artystką posługującą się wieloma mediami, autorką rzeźb, fotografii, filmów video i instalacji w przestrzeni publicznej. W swojej twórczości odwołuje się zarówno do pamięci zbiorowej, jak i pamięci jednostki