Którędy po sztukę

Przygotowana dla Muzeum instalacja Bez tytułu składa się z koszy na śmieci zabranych z ulic Nowego Jorku. Znaki życia metropolii, związane raczej z jego opresyjną, „brudną” stroną, zostały ułożone w sposób sugerujący tymczasowe zad